ساحلی شگفت انگیز در بندر تنگ کنارک

یکی از زیباییهای بی نظیر ایران در سیستان و بلوچستان در ساحل دریای عمان قرار دارد.
سواحل روستای درک، در بخش زرآباد شهرستان کنارک، نه تنها یکی از خاص ‌ترین سواحل ایران که از بی نظیرترین سواحل جهان است، جایی که آبهای فیروزه‌ ای عمان و اقیانوس هند به هم می پیوندند و دریا و بیابان در آغوش هم طبیعتی شگفت انگیز خلق کرده اند.