تصاویری از لحظه وقوع زلزله ۶.۹ ریشتری در فیلیپین

تصاویری از لحظه وقوع زلزله ۶.۹ ریشتری