تصادف زنجیره ‌ای در جاده شیراز اصفهان به علت آتش زدن کاه

کلیپی از تصادف زنجیره‌ای یازده خودرو در جاده شیراز - اصفهان به دلیل آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.