شرایط معافیت کفالت پدر

افراد زمانی می توانند از معافیت کفالت پدر برای سربازی استفاده کنند که پدر نیازمند مراقبت باشد و یا در اصطلاح پا به سن گذاشته باشد (معافیت سربازی سن پدر).

مرکز مشاوره آویژه

B2n.ir/f90535

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/

#کفالت_پدر #مشاوره_آویژه #معافیت_سربازی