راه اندازی سامانه ‌ای برای اطلاع ‌رسانی مفاسد

مفسدان مالی دیگر هیج جای امنی در کشور نخواهند داشت.