۲۱ مدیر بورس سلب صلاحیت شدند

جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اعلام کرد: ۲۱ نفر از مدیران بورسی به سلب صلاحیت ۶ ماهه و جریمه نقدی محکوم شدند.