مجموعه تالارهای پذیرایی باغ گلستان

تلفن تماس با دفتر تالار:۴-۰۲۱۵۵۷۶۷۶۲۱

آدرس : تهران-خیابان آزادی-خیابان جیحون، بین خوش و رودکی