میثاقیان با تقلید صدای خودش شوکه شد

ویدیویی از تقلید صدای یوسف کرمی را وقتی که با اکبر میثاقیان صحبت می‌کرد، مشاهده می‌کنید.