«سهم بازار» در صنعت رستوران

در این ویدئو به تعریف اصطلاح سهم بازار در صنعت رستوران پرداخته شده است.
من محمد رضایی هستم و قصد دارم در مورد بازاریابی، برندسازی و سیستم سازی در صنعت رستوران‌ تجربیاتم رو در اختیار شما قرار بدم.
www.restomark.ir
09361987619