اولین برف پاییزی در ارتفاعات توچال

با سرد شدن هوا در روز‌های اخیر، ارتفاعات توچال در شمال تهران سفیدپوش شدند. در تصویر زیر حال و هوای توچال را پس از بارش اولین برف پاییزی مشاهده می‌کنید.