ارتودنسی ثابت

یکی از قدیمی ترین روش های اصلاح طرح لبخند و ردیف کردن دندانها بوسیله ارتودنسی است . در صورتیکه نامنظمی دندانها خفیف باشد از روش ارتودنسی نامرئی نیز می توان استفاده نمود .
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com