متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک
دکتر مرضیه مرساقیان
دکتر مرضیه مرساقیان متخصص ارتودنسی تهران دارای مدرک دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران است.خدمات تخصصی ارتودنسی در تهران:_ارتودنسی لینگوال_ارتودنسی دیمون_ارتودنسی متحرک در تهران_ارتودنسی ثابت در تهران_ارتودنسی کودکان_ارتودنسی نامرئی
ادامه...

ویدئوهای کانال