واکنش مجید صالحی به کاهش وزن مهران غفوریان!

واکنش مجید صالحی به کاهش وزن مهران غفوریان در برنامه اینترنتی