چگونگی دریافت کفالت مادر

کفالت مادر

شاید سوال خیلی از شما عزیزان این باشد که منظور از معافیت کفالت مادر چیست؟ قبل از هرچیزی باید بدانید که اگر مادر فرد مشمول، همسر نداشته باشد یا به عبارتی دارای شرایطی ویژه ای باشد، فرزند وی به منظور حمایت از او می‌تواند معافیت کفالت سربازی بگیرد و از خدمت سربازی معاف شود

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/

#مشاوره_آویژه #معافیت_سربازی #کفالت_مادر