تصادف وحشتناک در یزد

در سه راه چمران یزد بخاطر بی احتیاطی راننده موتور در انحراف با باند مخالف، تصادف وحشتناکی رخ داد. از میزان جراحت راننده موتور هنوز خبری در دسترس نیست. منبع: خبر فوری