وقوع آتش سوزی در شمال، شرق و جنوب لبنان

آتش سوزی‌ها در مناطق مختلف لبنان به ویژه در منطقه «عکار» و «الضنیه» در شمال این کشور برای دومین روز پی در پی ادامه دارد
آتش سوزی‌ها مناطق جنگلی در شمال کشور را در برگرفت. در پی نزدیک شدن آتش به منازل، نیرو‌های نظامی برای خاموش کردن آتش تلاش کردند