ماجرای جنجالی پیامک‌های کشف حجاب

در فیلم زیر ماجرای جنجالی پیامک‌های کشف حجاب و پاسخ سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در برنامه زنده تلویزیونی را می‌بینید.
https://eghtesaad24.ir/news/131619