۴۰ هزار زندانی مشمول عفو قرار گرفتند

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۰ آبان با اصحاب رسانه گفت: در ۱۸ ماه اخیر و در دوره تحول قوه قضاییه، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو شدند که نیمی از آن‌ها آزاد شده و نیم دیگر کاهش مجازات داشتند.