حرکت دراز نشست با پرتاب دست

عضلات هدف :
شکم

نام دیگر حرکت :
دراز نشست انفجاری

نام انگلیسی حرکت:
Sling Sit Ups

نحوه انجام حرکت دراز نشست با پرتاب دست

1. روی زمین دراز بکشید و دست ها رو به صورت باز و کشیده بالای سر قرار بدید.
2. با انقباض عضلات شکم بصورت کامل بشینید و همزمان دست هارو به سمت جلو پرتاب کنید.
3. در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن نفس بگیرید.
https://fityar.org/Post/Exercises/sling-sit-up

خدمات مرکز تناسب اندام فیت یار :

دریافت برنامه تمرینی : زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی : زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی : بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises