آموزش انواع محصولات سنگ مصنوعی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
آموزش انواع محصولات سنگ مصنوعی:کتیبه، تابلو، سنگ رومی، ستون، سرستون، پله، زیرپله، قرنیز، سنگهای اسلیمی-حجاری-مشبک تحت تکنیک FRC، PFRC، EV PFRC، acrylic FRC، نیمکت-مبلمان شهری، نرده باغچه، گلدان