چگونه از زخم جراحی تعویض مفصل ران مراقبت کنیم

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که چگونه باید با زخم جراحی تعویض مفصل ران رفتار کرد تا احتمال بروز عفونت در آن به حداقل برسد