دستگاه ابکاری پاششی فانتاکروم جایگزین ابکاری سنتی 09399815524

تولیدکننده انواع دستگاه مخمل پاش خانگی صنعتی و دستگاههای فانتا کروم.هیدروگرافیک
تامین مواد اولیه : پودر مخمل /چسب مخمل/مخملپاش/فیلم هیدروگرافیک/وان هیدروگرافیک
پودر مخمل ایرانی
پودر مخمل چینی
پودر مخمل ترک
09192075483
09399815524