معرفی حیواناتی که پس از مرگ هم زنده می ‌مانند!

برخی از جانوران و حیوانات پس از کشته شدن هم قابلیت زنده شدن را دارند.