روش جدید استخدام در سال 1400

روش استخدام شرکت ها و سازمان ها دیگه بر اساس یک برگه رزومه ای که شما برای اونها پر می کنید نیست.
مدیران باهوش به آداب معاشرت شما در فضای مجازی هم نگاه می کنند.
هم اینجا همراه من باش هم توی اینستاگرام Monshizade_ir منتظرت هستم.
https://www.instagram.com/monshizade_ir/