جاری شدن سیل در لبنان

بارش باران در لبنان باعث جاری شدن سیل در شهر‌های مختلف این کشور شده است.