آموزش لمه زدن مو

به این گره میگن گره ی خفتی. دیگه میچسبه. اما اگه خیلی محکم تر میخواین کافیه که یه بار دیگه دو تا لمه رو بگیرین و باز گره بزنین. سعی کنین گره بچسبه به کف سر و پایین نباشه.
.