با روباه فریبنده زمردی در دستانت خاص ترین باش.

انگشتر طرح روباه سنگ اشکی زمردی و نگینهای مارکیز بیرنگ اتریشی انگشتری خاص و بینظیر برای درخشیدن شما در مجالس است. انواع دیگر انگشترهای مدرن با طرحهای شیک و زیبا را در سایت دکوریکور مشاهده نمایید.
مشاهده و خرید انگشتر روباه زمردی از سایت دکوریکور:
https://decoricor.com/product/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4%db%8c-r1147/