استیل پاش --ابکاری//مخمل پاش//هیدروگرافیک02156571497

سازنده دستگاه هیدروگرافیک //ساخت وان های هیدروگرافیک
فروش فیلم هیدروگرافیک//فروش اکتیواتور
ساخت دستگاه مخمل پاش خانگی وصنعتی
فروش پودرمخمل ایرانی وترک درجه یک
فروش چسب مخصوص مخمل پاشی//چسب ویسکوزمخصوص پارچه
تولیدکننده دستگاه ابکاری خانگی وصنعتی
فروش موادابکاری//فروش فرمول فانتاکروم
دارای وارانتی وگارانتی//دارای ضمانت نامه شرکتی
اموزش رایگان وکاملاتخصصی
ارسال به سراسرایران
تلفن های تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338