پلی الکترولیت

???? پلی الکترولیت ها :

. یکی از بهترین و پرکاربردترین فلوکولانت ها، پلی الکترولیت می باشد که با نام های دیگری نظیر پلی آکریل آمید PAM می باشد که در سه دسته آنیونیک، کاتیونیک و نانیونیک به بازارعرضه می گردد. این ترکیب دارای خاصیت پلیمری و الکترولیتی هستند
جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید :

☎️۰۲۶ - ۳۳۱۰۶
☎️۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۵ ۹۴-۸

????Telegram: DaneshmandChemical ????
Insta: daneshmand.co
????https://chemical-co.com/
????info@chemical-co.com
https://chemical-co.com/%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA