تله پرامپتر شرکت ساعت (قسمت اول)

02166591625 |www.saatco.ir | پرامپتر
معرفی تله پرامپتر وسیله ای که با آن به راحتی جلوی دوربین ظاهر می شوید.
در این قسمت بیشتر به توضیحات سخت افزار تله پرامپتر پرداخته شده است.