معرفی و راهنمای خرید پولیش، دستگاه پولیش و دیگر لوازم دیتیلینگ تا سقف 8 میلیون تومان از گنجی پخش

با توجه درخواست های شما گنجی پخش در این ویدیو لیستی از ملزومات دیتیلینگ خودرو تا سقف 8 میلیون تومان شامل: خمیر کلی نانوتیس ، پولیشر اوربیتال 15 جاستین ، پولیش زبر نانوتیس و پد پولیش مخصوص ، پولیش نرم M3 و پولیش و واکس بسیار نرم P1 کوکمی و پد پولیش های مخصوص هر کدام و سه دستمال مایکروفایبر مخصوص پولیش کاری، جمع آوری و این لیست را در اختیار شما قرار میدهد.


خمیر کلی ها

https://ganjipakhsh.com/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-clay-bar-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF

پد پولیش ها

https://ganjipakhsh.com/polishing-and-detailing-pads-%D9%BE%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

پولیش ها

https://ganjipakhsh.com/polish-and-detailing-consumables-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

دستگاه پولیش ها

https://ganjipakhsh.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-car-polisher-detailing-machine

دستمال و حوله های مایکروفایبر

https://ganjipakhsh.com/cloth#گنجی_پخش #پولیش_ماشین #پولیش #پولیش_حرفه_ای #دیتیلر #دیتیل #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #ganjipakhsh #آموزش_دیتیلینگ #آموزش_دیتیلینگ_خودرو #کلاس_دیتیلینگ #پولیش_ماشین #پولیش_سرامیک #پولیشکاری #پولیش_بدنه #پولیش_زبر #پولیش_تک_مرحله_ای #پولیشر #دستگاه_پولیش_اوربیتال #دستگاه_پولیشر_خودرو #دستگاه_پولیش_ماشین #auto_detailing #detailing #carcare #پدپولیش #پد_پولیش #حوله_مایکروفایبر #حوله_ماکروفایبر #خمیر_کلی #کلی_بار #خمیرکلی