#داستان_روز "زوج عجیب جدید"

????#داستان_روز "زوج عجیب جدید"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

⭐️"لازم نیست برای عاشق هم بودن، مثل هم فکر کنید".
???????? با صدای: معصومه عزیزمحمدی