دیوار کناف در تهران | 02188528044

استفاده از دیوار کناف به عنوان پوشش داخلی ساختمان امکان عبور سایر تاسیسات ساختمانی از داخل دیوار زمینه را به آسانی فراهم آورده است.
کناف از لحاظ شکل گیری دارای انعطاف پذیری بالایی است. از این رو می توان آن را به سلیقه مصرف کنندگان نهایی در هر فرم و شکلی تغییر داد.