سینا درخشنده وای از دست آدما چه بی رحمن بگو چرا

"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید"
وای از دست آدما چه بی رحمن بگو چرا
شکسته بی تو قایقم چرا نمیکنی نگام
زخمیه بال و پرم از توام خسته ترم غریبم
خدا یه کاری بکن بال پرنده نشکنه
بیا یه کاری بکن قایق من بی مقصده
بی مرامن آدما دور میشن ازت چرا
نمیدونم نمیدونم