تله رهاشدگی از نظر دکتر هلاکویی

طرحواره رهاشدگی همانند خیلی از بیماری های ذهنی و جسمی دیگر با علائم و نشانه‌هایی همراه است که با توجه به میزان این نشانه‌ها می‌توان نوع تله رهاشدگی و درمان آن را مشخص کرد. کاملا بدیهی است که در بیماری های ذهنی همانند بیماری های جسمی، هر علامت می‌تواند نشانه بیماری های مختلف باشد و تشخیص اینکه درگیر کدام بیماری هستیم، برعهده متخصص است. اما نگران نباشید، شما می‌توانید با کمک از مشاوره روانشناسی این مشکل را شناسایی و درمان کنید.
https://psychology.avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C/