معرفی دوره تکنیک های طلایی برندسازی شخصی

در این دوره نکات مهم برندسازی شخصی را مطرح کرده ایم. مدرسین این دوره آقایان طهرانی و سیاح نیا هستند - برای تهیه دوره با ما در تماس باشید 02191077076