مهدی سیاح نیا
شماره دفتر 44372871 - 021
https://www.instagram.com/msayahnia/
مربی و مشاور بازاریابی
کارشناس رادیو اقتصاد
دانش آموخته دانشگاه تهران
دارای تجربه سخنرانی و مشاوره در شهرهای مختلف کشور
دارای سابقه تدریس و مشاوره در بیش از ۲۰۰ کسب و کار خصوصی و دولتی
طراح دوره مربیان کسب و کار
ادامه...

ویدئوهای کانال