مرکز ذخیره سازی و توزیع پالت در سوئد برای JYSK | SSI SCHAEFER

داستان موفقیت در JYSK با برداشتن گامی بیشتر در آینده با SSI SCHAEFER ادامه دارد
در گذشته SSI SCHAEFER مراکز توزیع در دانمارک و لهستان را برای خرده فروش مبلمان دانمارکی JYSK ایجاد کرده است. این همکاری اکنون با پروژه انبار سوئدی در Nässjö ، جایی که مرکز توزیع موجود JYSK در حال گسترش است با 75000 فضای پالت و در نتیجه 165،000 فضای پالت ، ادامه یافته است. این انبار به کلیه فروشگاههای JYSK در سوئد و فنلاند خدمات ارائه می دهد. فضاهای پالت دوتایی عمیق توسط 10 جرثقیل پالت دو عمیق نوع Exyz ارائه می شوند. در منطقه تحویل کالا ، یک منطقه حمل و نقل کاملاً جدید ، فناوری نوار نقاله و نرم افزار گسترده تدارکاتی WAMAS® از SSI SCHAEFER نیز وجود دارد.

ssi-schaefer.com


مشاوره برای ساخت سردخانه