توضیحاتی پیرامون مبدل حرارتی ( گروه مبدل سازان سهندیه )

توضیحاتی پیرامون مبدل حرارتی ( گروه مبدل سازان سهندیه )
آدرس سایت خرید مبدل حرارتی : https://mobadelsazi.com/

مبدل حرارتی یک دستگاهی است حرارتی که در اثر اختلاف دمای ایجاد شده در دو سیال، از یک سیال ( گاز یا مایع ) به یک سیال دیگر منتقل می کند. به عنوان نمونه، مبدل حرارتی روغن حرارت روغن داغ را به آب یا هوا انتقال می کند و یا مبدل استخر، گرمای داغ بویلر را به آب استخر منتقل کند .
جهت خرید مبدل حرارتی و مشاهده دیگر محصولات گروه مبدل سازان سهندیه به سایت ما مراجعه نمایید.