برخورد تراکتور با کابل برق فشار قوی

در یکی از روستاهای کشور هند یک تراکتور حامل ذرت با کابل برق فشار قوی برخورد کرد و دچار آتش‌سوزی شد. ابتدا اهالی روستا توانستند با استفاده از آب، آتش را خاموش کنند اما حرکت دوباره راننده تراکتور باعث جرقه‌های بیشتر کابل و سوختن تمام بار این راننده شد.