فیلم خارجی "Timmy Failure: Mistakes Were Made 2020"

خلاصه داستان : فیلم تیمی فیلر اشتباهاتی اتفاق افتاد 2020 ، داستان درباره‌ی پسری یازده ساله می‌باشد که معتقد است بهترین کارآگاه در شهر است ، او آژانسی خیالی با بهترین دوست خود که یک خرس قطبی خیالی است با نام عدم موفقیت تاسیس و اداره می‌کند و…

برای دیدن فیلم کامل به آدرس https://xip.li/kagr7w مراجعه فرمایید.