مراسم رونمایی از اپلیکیشن داپ‌اَپ

نگاهی به جشن رونمایی داپ‌اَپ، اولین پلتفرم پاداش نقدی خرید به همراه مصاحبه با آقای دکتر علی جواهرچیان، بنیانگذار و رییس هیئت‌مدیره؛ آقای دکتر فرهاد قلیچ‌خانی، مدیرعامل؛ آقای مهندس سجاد شفی‌زاده، مدیر محصول

دانلود اپلیکیشن داپ اَپ:
https://bit.ly/3hS3T7q