دهکده جهانی دانش و مهارت
دهکده جهانی دانش و مهارت
سعی ما در دهکده جهانی بر این است که خدمات کامل مرتبط به مهارت آموزی و فراگیری دانش را برای علاقه مندان فراهم نمایم.این موسسه از طریق قراردادها و مجوز های خود ، شرایطی را مهیا نموده که مخاطبان بتوانند مهارت خود را به تحصیلات تبدیل نمایند یا از خدمات آموزش راه دور بین المللی استفاده نمایند و یا در صورتیکه قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی انجام دهند.
ادامه...

ویدئوهای کانال