از اطاق عمل که اومدم بیرون هیچ دردی نداشتم

با مشکل دررفتگی لگن در ابتدای تولد مواجه بودم. این مشکل رو از ابتدا داشتم. قبل از عمل برام وایسادن سخت بود. نشستن سخت بود. خوابیدن سخت بود. راه رفتن که اصلا فاجعه بود. مسکن هیچ دردی از من رو درمان نمیکرد. چندین دکتر رفتم گفتن آرتروزه کاریش نمیشه کرد. بعضی دکترا میگفتن باید عملش کنی ولی عملش سخته
تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری از نتایج تعویض مفصل لگن - مفصل مصنوعی ران