اختلال یادگیری

اختلال یادگیری یک مشکل عصبی است که باعث می شود مغز نتواند به خوبی اطلاعات را دریافت، ارسال و پردازش کند. این افراد الزاما کم هوش نیستند و حتی می توانند خیلی باهوش باشند. این اختلال کاملا قابل درمان نیست اما می توان به روش های مختلف به این افراد کمک کرد.