اصلا احساس نمیکنم پروتز تو بدنمه. فکر میکنم پای خودمه

بعد تصادف دیگه نتونستم درست راه برم. درد زیادی توی لگنم داشتم. همش زیر بغلمو میگرفتن. یا روی تخت بودم یا حرکت نمیتونستم بکنم و خیلی برای مشکل بود. حتی رانندگی هم نمیتونستم بکنم. ساقط شده بودم از زندگی. تا دکتر به من گفت باید عمل کنی. از وقتی عمل کردم همه کارای شخصی رو خودم انجام میدم. کارم سنگینه و تو موتور خونه ام
تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری از نتایج تعویض مفصل لگن - مفصل مصنوعی ران