آشنایی مقدماتی با کالری غذایی

کالری واحد انرژی غذایی محسوب می شود و یکی از اثراتی که از خود به جای می گذارد تامین انرژی لازم برای انجام فعالیت های ضروری بدن و کارهای ارادی و غیرارادی می باشد
در طی چندین سال گذشته با توجه به اینکه تب و تاب رسیدن به اندامی زیبا و متناسب و همچنین بدنی سالم در بین افراد جامعه بسیار زیاد شده است شمارش کالری مواد غذایی مصرف شده به یکی از مهم ترین بخش های رژیم غذایی کاهش و یا افزایش وزن تبدیل شده است.
همچنین باعث شده تا افراد به وضعیت سلامتی و تغذیه خود اهمیت ویژه ای دهند و تلاش کنند که از این موضوع به عنوان یک روش مفید برای کنترل وزنشان استفاده نمایند.