گفتاردرمانی در گرگان ۰۹۳۵۸۴۷۱۸۴۴

گفتاردرمانی کادرمانی روانشناسی در گرگان

با مدیریت حنیف امانیان
کلینیک یاشا
درمان تخصصی لکنت
درمان توانبخشی بعد سکته مغزی
گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان

انجام کلیه خدمات توانبخشی و روانشناسی و تغذیه
کلینیک تخصصی اختلال بلع یاشا

آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه
توانمندسازی کودکان


۳۲۳۲۶۶۷۱
۳۲۳۲۳۹۰۷

۰۹۳۵۸۴۷۱۸۴۴


https://yashacenter.ir
https://yashacenter.ir
http://www.instagram.com/yasha_rehabilitation_center