بلایی که طوفان شن به سر آنکارا آورد!

طوفان شن آنکارا پایتخت ترکیه را در تاریکی فرو برد و ۶ نفر را زخمی کرد.