بوستر پمپ ناب زیست

بوستر پمپ
بوستر پمپ خانگی معمولاً بوستر پمپ ساده با دریچه برگشتی هستند. آنها ممکن است بوستر پمپ سرعت ثابت باشند که با کاهش فشار به زیر نقطه تنظیم فشار پایین روشن می شوند و با رسیدن فشار به نقطه تنظیم بالا خاموش می شوند یا بوستر پمپ سرعت متغیری که برای حفظ فشار خروجی ثابت کنترل می شوند.
بوستر پمپ سرعت ثابت توسط یک سوئیچ فشار کم بسته معمولاً روشن می شوند و تا زمانی که فشار برای باز شدن سوئیچ فشار قوی افزایش یابد ، کار می کنند. آنها هر زمان که از آب کافی برای افت فشار به زیر نقطه تنظیم پایین استفاده شود ، چرخه می زنند. یک باتری در خط لوله بالادستی دوچرخه سواری را کاهش می دهد.
بوستر پمپ از بازخورد فشار برای کنترل الکترونیکی سرعت موتور برای حفظ فشار تخلیه ثابت استفاده می کنند. اکثر برنامه ها جریان برق AC را خاموش می کنند و از اینورتر برای کنترل سرعت موتور استفاده می کنند.
تأسیساتی که آب ساختمانهای مرتفع را تأمین می کنند ، ممکن است نیاز به بوستر پمپ در سطوح مختلف داشته باشند تا فشار قابل قبولی بر همه طبقات ایجاد شود. در چنین حالتی ممکن است بوسترهای مستقل در سطوح مختلف نصب شوند که هر کدام فشار سطح پایین تر را افزایش می دهند. همچنین می توان یک بار تا حداکثر فشار مورد نیاز را افزایش داد و سپس از یک کاهنده فشار در هر سطح استفاده کرد. در صورت وجود مخزن نگهدارنده روی سقف با تغذیه گرانشی به سیستم تأمین ، از این روش استفاده می شود.
به دستگاهی اطلاق می شود که در آن دو یا چند پمپ بصورت موازی به یکدیگر متصل می شوند تا بتوانند دبی و هد مورد نیاز شبکه مصرف را با کمترین انرژی و با بالاترین راندمان تامین کنند.
با توجه به متغیر بودن الگوی شبکه مصرف وظیفه ی بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین آب شبکه است. بنابراین زمانی که در شبکه مصرفی وجود ندارد و در نتیجه فشار آب تغییری نمی کند بوستر پمپ خاموش خواهد بود. اما به محض باز شدن شیرهای شبکه مصرف و ایجاد افت فشار در شبکه بوستر پمپ با یک پمپ روشن می شود و با افزایش مصرف کننده ها پمپ های دیگر آن به ترتیب وارد مدار می شوند.

بوستر پمپ ها چگونه کار می کنند؟
که به یک یا چند پروانه متکی هستند تا سیال پمپ شده را به داخل ورودی پمپ بکشند و فشار آن را با عبور سیال از پروانه و محفظه جریان یا دیفیوزر افزایش دهند. برخی تک مرحله ای هستند ، به این معنی که آنها دارای یک پروانه واحد هستند. اینها عموماً در کاربردهایی استفاده می شوند که میزان فشار اضافی (هد) مورد نیاز زیاد نیست. همچنین پیکربندی های چند مرحله ای شامل بیش از یک پروانه وجود دارد که برای تحویل سرهای بالاتر مانند حرکت آب به ارتفاعات بسیار بالاتر یا از طریق خطوط لوله بسیار طولانی تر مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب بوستر پمپ
انواع مختلفی از بوستر پمپ استفاده می شود. بوستر پمپ که آبهای سطحی را بلند کرده و به تصفیه خانه مجاور منتقل می کنند ، نامیده می شوند بوستر پمپ کم ارتفاع اینها حجم زیادی از آب را در فشارهای تخلیه نسبتاً کم جابجا می کنند. پمپ هایی که آب تصفیه شده را به شبکه شریانی تخلیه می کنند ، نامیده می شوندپمپ های بالابر اینها تحت فشارهای بیشتری عمل می کنند. بوستر پمپ که فشار داخل سیستم توزیع را افزایش می دهند یا آب را در مخزن ذخیره سازی بالا می برند ، نامیده می شوندبوستر بوستر پمپ چاه آب را از زیر زمین خارج کرده و مستقیماً به سیستم توزیع تخلیه می کنند.
بیشتر بوستر پمپ از نوع گریز از مرکز ، که در آن یک پروانه به سرعت در حال چرخش انرژی به آب می افزاید و فشار داخل محفظه پمپ را افزایش می دهد . میزان جریان از طریق بوستر پمپ بستگی به فشاری دارد که بر روی آن کار می کند. هرچه فشار بیشتر باشد ، جریان یا تخلیه کمتر می شود. نوع دیگری از بوستر پمپ جابجایی مثبت این پمپ با هر چرخه پیستون یا روتور مقدار مشخصی آب را تحویل می دهد. آب به معنای واقعی کلمه از محفظه پمپ رانده یا جابجا می شود. ظرفیت جریان بوستر پمپ جابجایی مثبت تحت تأثیر سیستمی که در آن کار می کند قرار نمی گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه https://naabzist.net مراجعه نمایید.